Ugostiteljske usluge sa opštinom Zvezdara

Knez ketering je dobio tender i potpisao ugovor za ugostiteljske usluge za 2015 godinu sa opštinom Zvezdara.